Världens Varor © 2010

Rättvis handel

Vad innebär Rättvis Handel?

”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd.

Rättvis handel-organisationer är (med stöd från konsumenter) aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella handeln och på det sätt den utövas.”

Definitionen ovan har arbetats fram av medlemmarna i WFTO (World Fair Trade Organisation), nätverket där Rättvis handel-organisationer från hela världen möts. Förutom att definiera rättvis handel, har medlemmarna i WFTO utarbetat ett antal principer för rättvis handel som organisationerna skall följa i sitt dagliga arbete.

WFTO:s principer för rättvis handel
(Code of practice)

Hem   |   Om företaget   |   Produkter   |   Bilder   |   Rättvis handel   |   Länkar   |   Kontakt